Beste Mariette,Pierre en Pascale,

   Met onsteltenis vernemen we het plotseling heengaan van onze zo goede kozijn Michiel. Het is werkelijk een ramp voor u allemaal met deze moeilijke tijden, dat ge hem niet mocht bijstaan.

    Zo dikwijls hebben we met hem gemaild en getelefoneerd. Zijn meesterwerk is werkelijk « de stamboom » van gans ons familie en zelfs zoveel verder. Hij was een man van liefde voor zijn naaste.

   Ieder jaar wist hij ons een verjaardag toe te wensen, zelfs met een woordje herinneringen uit ons jeugd. Ook gespikkelde fotootjes uit ons verleden deden de ronde. Onze stambomen van de verschillende families zijn doorspekt van zijn verhalen die ons verleden opluisteren.

   We verliezen een buitengewone vriend en kozijn die ons zo nauw aan het hart lag. Zijn nagedachtenis zal ons lang bijblijven.

  Aanvaard ons gemeende rouwbetuiging.

 Ignace en Christine Van Enis


Beste Broers en Zusjes van Michiel,

    Zo een ongelooflijk schokkend nieuws over die moeilijke operatie en het afscheid van onze goede kozijn. We hebben ons rouwbetuiging overgemaakt aan Mariette en kinderen.

    Het heengaan van onze Michiel maakt een grote leegte. Zo onverwachts is dit overgekomen. Voor Mariette en de kinderen moet dit moeilijk te dragen zijn met die corona-moeilijkheden.

   Met onze goede kozijn hadden we zoveel kontakt. Bezonderlijk met zijn hoofdbezigheid zijn « Stamboom ». Het is werkelijk de man van « onze » stamboom. Hijzelf was een boom die boven ons uitsteekt vol liefde en attenties. Bij iedere verjaardag kregen we zo een pittig woordje toegstuurd met herinneringen uit ons verleden. Ook oudere fotos kwamen er wel te pas.  Zijn  woordjes in stambomen van al onze families zijn overvol van zijn mooie herinneringen. We hebben samen met ons families zo een mooie dagen meegemaakt, in Duinbergen, in Deerlijk in Lauwe. Spelletjes allerhande, Michiel wist dit nog in zijn mailtjes te herinneren.

  Wij verliezen een buitengewone kozijn en jullie een lieve broer. We blijven met zijn nagedachtenis meeleven.

     Ignace en Kri