Innige deelneming bij het overlijden van jullie dierbare echtgenoot en (groot)vader;

Ik koester de beste herinnering aan Michiel.

Hij was een vriendelijke man ,positief ,verbindend en doordrongen van ‘inclusief’denken.

Michiel was jarenlang een gerespecteerde ‘compagnon de route ‘ bij Vredeseilanden.

Ik herinner mij nog levendig ons eerste contact en ben dankbaar Michiel gekend te hebben.

Ik kan getuigen dat de inbreng van Michiel zeer gewaardeerd was en ook ‘groots,

Dank u wel Michiel.

Dokter André Van Melkebeek