Beste familie Vandekerckhove,

Eerst en vooral bied ik u mijn oprechte deelneming aan bij het
overlijden van Michiel, uw dierbaar familielid.

Ik apprecieer ten zeerste uw berichtgeving. De familie Vandekerckhove
had/heeft een belangrijke en voorname betekenis in onze gemeente
Deerlijk.

Ik hoop dat u de mooie herinneringen kan koesteren van uw broer.

Genegen groet en veel sterkte in deze periode van rouw en diep verdriet

Claude Croes

Burgemeester Deerlijk & Provincieraadslid