Geachte  familie 

We zijn  diep  getroffen  door het heengaan van kozijn Michiel. We begrijpen de  leemte  bij dit  verlies, hij die zo bewust en enthousiast  aanwezig was. Hij begreep  zijn missie. We kunnen hem nu herinneren als een  krachtig geëngageerd  man betrokken  vanuit  zijn visies en geloof op het feitelijk  leven  van mens en wereld waaraan  hij een onuitwisbare bijdrage  bracht. We zijn  fier dat hij  tot onze stamboom behoorde die hij zelf  nog opstelde en blijven dankbaar in gebed Hem indachtig.

Innige  deelneming 

Eugeen en Monique  Van der Schueren